אמנת מנהלי הקהילות של ישראל

אמנת מנהלי קהילות

בשנת 2018, הוקם באופן רשמי Community Forward – ארגון מנהלי הקהילות של ישראל, אשר קם במטרה לאגד את מנהלי ומנהלות הקהילה הפועלים והפועלות בישראל וליצור סטנדרטיזציה בתחום המתפתח הזה.

כצעד ראשון, שמנו לעצמנו מטרה לייצר ביחד את אמנת מנהלי ומנהלות הקהילה. אמנה שתגדיר את מערכת היחסים של מנק"לים בישראל, הגדרת התפקיד שלנו, ובכלליות תיצור תיאום ציפיות פנימי וחיצוני לגבי מיהו מנהל קהילה? מטרת האמנה הינה יצירת הגדרה רחבה של המונח "קהילה", הגדרת התפקיד של מנהל/ת הקהילה ומה הוא טומן בחובו, מארג הקשרים שבין מנהלי ומנהלות קהילה, וכן התפקיד של מנהלי/ות קהילה ביצירת מרחב בטוח.

את התהליך הזה הובלנו בצורה קהילתית, יחד עם מנהלי הקהילות בשטח המובילים יום יום קהילות בארץ ובעולם, כדי ליצור הסכמה רוחבית ככל הניתן שיחד תעצב את התפקיד המתפתח הזה.

האמנה נבנתה ב-4 שלבים:

 1. במשך שבוע שלם הצפנו בקהילה הדיגיטלית של הארגון (קבוצת הפייסבק) שאלות לדיון אשר יהוו את הבסיס לכתיבת האמנה. מטרת השיח הדיגיטלי היתה לתת מקום ולהנכיח את קולם של חברי הקהילה, גם אם הם לא יכולים לקחת חלק פיזית בכתיבת האמנה. כל חבר וחברת קהילה הוזמנו להוסיף את מחשבותיהם, רעיונותיהם, והגיגיהם בכל הנוגע לנושאים השונים.
 2. לאחר מכן, קיימנו מפגש שולחנות עגולים שנערך במשרדי פייסבוק ישראל, בנוכחות עדי סופר תאני, מנכ"לית פייסבוק ישראל. כ-60 מנהלי קהילות התחלקו בין 4 שולחנות ויחד ניסחו את ה"אני מאמין" שלהם בנוגע לאותה סוגיה. המשתתפים אף החליפו שולחנות כך שכל משתתף יכל להשפיע, באופן ישיר, על לפחות שתי סוגיות מתוך האמנה.
 3. את החומר הגולמי שנוצר במפגש הזה, ערכנו לכדי מסמך מסכם, אותו הצגנו בקהילה הדיגיטלית של הארגון (קבוצת הפייסבוק). המסמך היה פתוח להערות, כך שכל חבר קהילה, בין שהשתתף במפגש ובין שלאו, יכל ויכלה להשפיע באופן ישיר על המסמך הסופי.
 4. לאחר קבלת ההערות של המשתתפים, יצרנו מסמך סופי, אותו הצגנו לחתימת חברי הקהילה ואימוצה באופן רשמי.

הרי האמנה הרשמית של Community Forward לפניכם.  

* האמנה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

 

מהי קהילה?

קהילה היא קבוצה של אנשים המקיימים ביניהם סוג של שותפות, חולקים עניין משותף ומקיימים ביניהם אינטראקציה היוצרת מרחב משותף ובו תחושת שייכות.

לחברים ולחברות בקהילה יש לרוב מטרות משותפות.

קהילה מתקיימת במרחב פיזי (אוף-ליין) ו/או דיגיטלי (און-ליין) ומרחבים אלו מהווים תשתית לשיח.

בכל קהילה יש בעלי ובעלות תפקידים המאפשרים לה להתנהל הלכה למעשה.

חשוב לציין כי קיימים סוגים שונים ומגוונים של קהילות: קהילה גיאוגרפית, קהילה סביב עניין משותף, קהילה מקצועית, קהילה ערכית, מגדרית, פוליטית ועוד.

קהילות מעוררות, מעודדות ויוצרות תחושות של:

 • שייכות – על בסיס חוויה משותפת, תכונות אופי, תחום עניין, צורך משותף, גורל משותף וכדומה.
 • ביטחון – על בסיס מרחב בטוח.
 • משמעות.
 • אכפתיות וסולידריות. 
 • "גאוות יחידה"
 • גיוון דעות ופלורליזם – הכלה והקשבה הדדית, עידוד של דיון פורה וריבוי דעות.
 • ערך מוסף למובילי הקהילה ולחברי הקהילה גם יחד – תוכן, אירועים, גיבוש, הכשרות, מידע, תמיכה – בהתאם לכל קהילה ומטרותיה.

 

תפקיד מנהל/ת הקהילה

סעיף זה מתעלה מעל מגוון סוגי הקהילות ומונה סעיפים כלליים, הרלוונטיים לכל קהילה, בין אם היא קהילה פיזית או וירטואלית, קהילת נושא, מוצר או חברה.

עם הקמת הקהילה תבחר הפלטפורמה המתאימה למטרות הקהילה ולקהל היעד אליו היא פונה (תיתכן יותר מפלטפורמה אחת).

אין הכרח כי מנהל/ת הקהילה יהיה או תהיה מייסד/ת הקהילה, וזו תהא שותפה בקביעת חזון, מטרות, ערכי ואופי הקהילה.

מנהל/ת הקהילה אחראי/ת על שמירת מרחב בטוח עבור חברי וחברות הקהילה, זאת בכדי לאפשר ביטוי של מגוון דעות (גם אם הן מנוגדות לאלו של מנהל/ת הקהילה).

מנהל/ת הקהילה מתנהל/ת מתוך מתן דוגמה אישית בהתוויית תרבות השיח ומתוך שאיפה לאפשר לכלל חברי וחברות הקהילה לחוש בנוח להביע את דעותיהם ואף לחוש שייכות וגאווה.

גמישות וקשב לרוח הקהילה ולצרכיה נדרשים ממנהל/ת קהילה.

על מנהל/ת קהילה לזכור שהקהילה שייכת לכלל חבריה ולקחת בחשבון שעשויים להידרש שינויים תוך כדי התפתחות הקהילה ובהתאם למטרותיה, כולל האצלת סמכויות: גיוס מתנדבי פעילות ו/או מנהל/ת שותף/ה בניהול והובלת הקהילה.

תפקיד נוסף וחשוב הינו יצירת ערך עבור חברי וחברות הקהילה. תפקיד זה כולל הנגשת ידע בנושאי הקהילה לחברי וחברות הקהילה. בנוסף, תפקיד מנהלת הקהילה יכול לכלול גם ערך חברתי על ידי מפגשים פיזיים והרחבת הרשת החברתית של חברות הקהילה. על מנהל/ת הקהילה להנגיש את הקהילה לקהל היעד הרלוונטי ולעודד אינטראקציה פעילה של חברות הקהילה עם תכני הקהילה וזאת במטרה לשמר את חברות הקהילה השונות ולייצר עבורן ערך.

 

תפקיד מנהלת קהילה ביצירת מרחב בטוח בקהילה

האמור מתייחס למרחב קהילתי שמתקיים הן במרחב הוירטואלי והן במרחב פיזי:

 • על מנהל/ת הקהילה להוות דוגמה אישית ולשמור על שיח מרחב מכבד שבו אין מקום לאלימות מילולית או אמירות פוגענית.
 • על מנהל/ת הקהילה לפעול בשקיפות ליצירת קווים מנחים או כללים ולערוך תיאום ציפיות בין מנהלי ומנהלות הקהילה לחברותיה באשר להגדרת המרחב הבטוח.
 • במידה וקיים תקנון לארגון/קבוצה
 • על מנהל/ת הקהילה לפעול על מנת ליישם אותו במרחב הוירטואלי.
 • על מנהל/ת קהילה להיות גורם מאפשר ככל הניתן, במסגרת שמירה על חוקי הקהילה ומטרותיה וזאת כדי לתת מקום למגוון דעות.
 • על מנהל/ת הקהילה לפעול בשקיפות כלפי הקהילה כדי לעורר מרחב בטוח ושוויוני.
 • על מנהל/ת הקהילה להיות עקבי בפעולות הניהול שלו, תוך כדי דוגמה אישית והקפדה עצמית.
 • על מנהל/ת הקהילה לשאוף להגן על חברי וחברות הקהילה כך שאלו יוכלו לחוש בה ביטחון.
 • על מנהל הקהילה לבחור את הדרך המתאימה ביותר לרוח הקהילה לניהול מחלוקות, בין אם במתן כלים או בהתערבות על מנת לצור מרחב בטוח.
 • על מנהל/ת הקהילה לשאוף להכללה של כלל המגזרים בחברה הישראלית.

 

מערכת יחסים אתית בין מנהלות קהילה: מה מותר ומה אסור?

שיימינג: להימנע מביוש

מומלץ להוסיף התייחסות כחלק מחוקי הקבוצה – לא לבצע שיימינג על קבוצות אחרות.

תפקיד מנהלת קהילה לעצור מקרה שכזה.

העתקה מקבוצות אחרות (במידה והקהילה מתקיימת במרחב וירטואלי)

על מנהלת הקהילה לבדוק אם מותר להשתמש בחומרים.

במידה וכן – לתת קרדיט או לנהל על זה שיח עם מנהל/ת הקבוצה.

אין להוציא מידע החוצה ויש למחוק הודעות שהועלו בקבוצה ועברו על הסודיות של קבוצה אחרת.

הפצת הקהילה שלך בקהילה אחרת

עלינו לכבד את כללי הבית ולהוות דוגמא. ניתן לעשות זאת רק בתיאום עם מנהל/ת הקהילה.

לעודד אי תחרות ומניעה משיווק של הקהילה שלך בקהילות אחרות, אלא אם הדבר מתואם ומקובל על מנהלי הקהילה משני הצדדים.

שאלי תחילה (Ask first)- יצירת תקשורת ישירה בין מנהלות קהילה, לפני פעילות כזו או אחרת.

קידום שיתופי פעולה על בין קהילות

עלינו, כמנהלי ומנהלות קהילה:

 • לעודד שיתופים ושיח
 • לצור ערך מוסף על ידי שיתוף פעולה בין קהילות
 • לקדם שיח חיובי
 • לקדם פתיחות מחשבתית
 • לעודד שיתופי ידע 
 • לצור מרחב לפרסום קהילות ותתי קהילות נוספות
 • למפות ולהנגיש מידע קיים
 • לשאוף לחבר בין קהילות

אהבתם? שתפו!

כתיבת תגובה

הצטרפו לניוזלטר והשארו מעודכנים

עוד מאמרים ששווה לקרוא

פודקאסט

הכוכבים של אלון / קהילת הלקוחות של Lumen

בפרק זה רות עדן, מנכ״לית ומייסדת שותפה בקומיוניטי פורוורד, מראיינת את אלון ראש, Community Team Lead בחברת Lumen. אלון מוביל את תחום הקהילות בלומן הכולל

עדי קלימשטיין

מנהלת תיקי לקוחות

עדי מלווה את לקוחות החברה בבניית אסטרטגיות להקמה, פיתוח וניהול קהילות המשולבות באג'נדות העסקיות, הארגוניות והשיווקיות שלהם. בנוסף, עדי מוסמכת לאימון אישי ועסקי, והינה בעלת ניסיון ורקע בהדרכה ובאימון, אשר באים כולם לידי ביטוי ביכולותיה לזהות את צרכי הלקוח ולחבר אותם בצורה מחשבתית לאסטרטגיה הארגונית.

במסגרת פעילותה בחברה, עדי העניקה שלל שירותי ייעוץ והדרכה לבנק ירושלים, אלביט מערכות, מכבי שירותי בריאות, אוניברסיטת תל אביב ועוד.  

ליאור אשכנזי דור

מנהלת תיקי לקוחות

ליאור מסייעת ללקוחות החברה לבנות אסטרטגיה אפקטיבית לניהול קהילה, באופן שיביא להשגת מטרות הלקוח ויעניק ערך מקסימלי לחברי הקהילה הפוטנציאלים. בין היתר ליאור גם בונה פעילויות תוכן של מותגים בקהילות לפי מודל W-W-W. בעברה, כחלק משליחות מטעם הסוכנות היהודית בה ליאור לקחה חלק, היא ניהלה את קהילת ״יוסטון הלל״.

איילה כספי וורמס

מנהלת תיקי לקוחות

איילה מייעצת למגוון לקוחות החברה, מלווה ומקימה קהילות לגופים כגון ארגוני בוגרים, קהילות אימפקט בדגש על חינוך וקהילות פנים ארגוניות. בנוסף, איילה מתמחה ועובדת בכל הקשור לסטוריטלינג דיגיטלי, חיה ונושמת קהילות ואת המדיה הדיגיטלית, ואף ניהלה בעבר מס׳ קהילות דיגיטליות.
 
איילה מעניקה ייעוץ לבנק ישראל, מכללת אורנים, וקרן משפחת ליאון, ועוד. 

עומרית אבנשטיין

מנהלת תיקי לקוחות

עומרית מתמחה בעולמות הלמידה, ומלווה את לקוחות החברה בהקמה וניהול של קהילות פנים ארגוניות בדגש על גילדות, למידה, וקהילות מקצועיות. לעומרית ניסיון רב בניהול קהילות, בבניית תהליכי למידה והכשרה, הרצאות פרונטליות וייעוץ למנהלי קהילות. 
עומרית מלווה את החטיבה הטכנולוגית של בנק הפועלים בהקמת גילדות מקצועיות פנים ארגוניות. 

רומי הלמן

מנהלת תיקי לקוחות 

רומי בוגרת תכנית קו הזינוק של שותפויות אדמונד דה רוטשילד, והינה בוגרת קורס ניהול קהילות של Community Forward. 
רומי מלווה את לקוחות החברה במגוון רחב של תחומים לרבות קבוצת עזריאלי, חברות פארמה, וארגונים חברתיים.