כל קהילה מצליחה - מבוססת על מחשבה תחילה.

בשנים האחרונות ארגונים ומותגים רבים בארץ ובעולם בוחרים לבנות קהילה במטרה להעניק ערך אמיתי לסקטור נבחר: עובדים, לקוחות, יוזרים, קהל מטרה ועוד. 

קהילה מוצלחת המנוהלת על ידי חברה, ממוקמת בשטח החופף של יעדי ומטרות החברה עם צרכי הלקוח.

יצירת מרחב המחבר בין אינדיבידואליים בעלי מכנה משותף חזק, בו מתקיים דיאלוג אמיתי ועזרה הדדית בין החברה לחברי הקהילה ובינם לבין עצמם, מסייעת ומקדמת את השגת היעדים האובייקטיבים של החברה או הארגון.

בזכות בניית תכנית אסטרטגית נכונה, מסודרת וברורה, ניצור את אבני הדרך של בניית הקהילה והתפתחותה כקהילה משמעותית לחברה ולחברי הקהילה.

תהליך האסטרטגיה מורכב משלושה חלקים: 

בסוף התהליך נייצר Play Book המאגד את אסטרטגיית ניהול הקהילה וכולל את איפיון חברי הקהילה, מסע ההצטרפות אליה, תכנים ומפגשים עתידיים, מיתוג ו-Tone of Voice בקהילה, ריטואלים, יעדים ודרכי מדידה ועוד.

מבין לקוחותינו ושותפינו האסטרטגיים

נשמע מעניין, בואו נדבר